Monthly Archives: July 2014

//July

Насоки за изграждане на система за контрол на достъпа и отчитане на работно време

TeraAccess представлява система за контрол на достъпа и отчитане на работно време, която се състои от следните компоненти:

  • компютър, на който е инсталиран управляващият софтуер TeraAccess;
  • контролери за достъп ACT120-O/O2;
  • интерфейсен контролер, осъществяващ връзка между компютъра и контролерите (RS232/RS485);
  • входни/изходни терминали за достъп (ACA1XX);
  • безконтактни карти.

Етапите при изграждането на една система за контрол на достъпа и отчитане на работно време TeraAccess са както следва:

Определяне местоположението на точките за контрол на достъпа и/или отчитане на работно време

Контролерите обикновено се монтират в непосредствена близост до врати, като удобство представлява окаченият таван – позволява се скрито разположение на контролерите над неговите панели. В противен случай могат да се използват монтажни кутии (например PVC). Разстоянието между един контролер и неговите терминали не трябва да надвишава 3 метра.

SET2
SET3

На горните снимки са показани някои от точките за контрол на достъпа в СЕТ АД. Контролерите (ACT120-O) са монтирани в PVC кутии във вътрешното помещение. Входните и изходните терминали (четци на безконтактни карти) са ACA109, а за заключване на вратата се използва електромагнит.

Определяне местоположението на компютъра, на който ще бъде инсталиран управляващият софтуер TeraAccess

Компютърът представлява начало на комуникационната линия. Към негов COM порт се свързва интерфейсният контролер (RS232/RS485) и всички контролери за достъп и/или отчитане на работно време (ACT120-O/O2) се свързват с FTP кабел последователно, както е показано на следващата схема.

Shema_TA_1

В СЕТ АД комуникационната линия обхваща 5 броя контролери ACT120-O, като някои от тях се иползват както за контрол на достъпа, така и за отчитане на работно време чрез безконтактни карти. В софтуера TeraAccess предназначението на всеки един от контролерите се задава в неговите настройки. Посочват се и безконтактните карти, на които ще се позволява достъп през отделните контролери.

Избиране на трасе, по което ще бъдат положени комуникационните и захранващите кабели

За комуникация между контролерите е желателно използването на FTP кабел от категория 6 (екраниран кабел с усукани двойки), като неговата максимална дължина може да бъде 1 км. В края на магистралата (при най-отдалечения от компютъра контролер ACT120-O/O2) се слага терминатор (схемата по-долу; в комплекта на всеки интерфейсен контролер RS232/RS485 са включени по 2 броя терминатори). Терминатор се слага и на втория изход на интерфейсния контролер, при положение че той не се използва.

Shema_TA2

Ако към интерфейсния контролер са свързани до три контролера ACT120-О/О2, те могат да се захранват по комуникационния кабел (FTP Cat 6), при условие че общата дължина на кабела не надвишава 50 метра и не се използват изпълнителни механизми (електрически насрещници, електромагнити и т.н.).

Поради голямата дължина на комуникационния кабел и използването на изпълнителни механизми, за контролерите в СЕТ АД е осигурено захранване по отделен кабел (със сечение на проводника 2х0,75мм2).

От компютъра с инсталиран софтуер TeraAccess могат да се правят пълни настройки на системата, както и да се извеждат справки за отработено време на служителите (например присъствена форма 76).

Всеки служител може да използва модула за отдалечен достъп TeraAccess Client, за да прави справки за своето отработено време.

27 July 2014|Блог|

Контрол на достъп с TeraLock

Контролерът TeraLock е наследник на TeraLock-LB/TeraLock-LD и се използва за контрол на достъпа до асансьори както и за контрол на достъп до сгради и офиси.

При контрол на достъпа за асансьори, контролерът може да се монтира на покрива на кабината, а антената около бутониерата за по-лесен достъп. Възможни са няколко варианта за антена, като избора и се определя от практическите условия за монтаж. Задължително е между антената /четеца/ и идентификатора /чип карта/да няма метални предмети. Захранването може да се осигури от асансьора или да се използва външен адаптер 220VAC/12VDC, при наличие на 220V в кабината. Захранването на бутониерата преминава през нормално отворения контакт на релето. При подаване на валиден идентификатор /чип карта/, контролерът включва релето за пет секунди и захранва бутониерата, като по този начин осигурява възможност за подаване на заявка до произволен етаж.Kontrol-na-dostap-s-TeraLock_01

При необходимост от контрол на достъпа до различни етажи се използва разширител Teralock-M. Той дава възможност на всеки идентификатор да се задават права за достъп до различни етажи. При използване на разширител програмирането на идентификатори за достъп се извършва с ръчен терминал HT500 или със специализирана програма LockyMonitor2. Възможни са два варианта на свързване:Kontrol-na-dostap-s-TeraLock_02

Kontrol-na-dostap-s-TeraLock_03

Освен за контрол на достъпа до асансьори Teralock може да се използва и за контролиране на достъп до офис помещения и сгради. В този случай е желателно контролерът да се монтира в кутия, по възможност близо до вратата. До кутията се изтеглят всички необходими кабели – захранващ, до терминалите/антените/ и до изпълнителния механизъм. Дължината на кабелите до терминалите не трябва да надвишава 3 метра. Teralock поддържа до две антени като всяка от тях задейства едно и също реле. За осигуряване на по-лесен изход от помещението е предвидена клема за свързване на бутон. Натискането на бутона се възприема от контролера като валидна карта – релето се активира за време с 2 сек. повече от времето при използване на карта.

Схеми на свързване:Kontrol-na-dostap-s-TeraLock_04

Стандартно контролерът се произвежда с изведени общ, нормално отворен и нормално затворен контакти на релето. В зависимост от вида на изпълнителния механизъм /електромагнит или електромагнитен несрещник/ се избира типа свързване. Възможно е да се подаде директно захранване към изпълнителния механизъм като се запои джъмпер J1 на платката. Силно препоръчително е непосредствено на клемите на изпълнителния механизъм да се подвърже предпазен диод /1N5404 или подобен/, за запазване на контактите на релето. Свързването се извършва като анода се включи на минус, а катода на плюс.

16 July 2014|Блог|

Система за предплатени услуги TALS-V

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Използваните за предлаганата услуга електрически уреди се захранват с електроенергия през специални контролери за достъп до услугата.

Контролерите за достъп се управляват от безконтактни идентификатори /карти/, носещи информация за вида на предплатената услуга и количеството предплатено време за ползване.

Персонален компютър управляван от специален софтуер записва в идентификаторите информация за продължителността на предплатената услуга.

Клиентът получава идентификатор, който се “зарежда” с определено количество време срещу заплащане, примерно – в минути. Идентификаторът се доближава до контролера и го задейства така, че да пропуска ток от мрежата.

При включване на използвания уред /телевизионен приемник, климатик, масажно съоръжение и др./, контролерът детектира наличието на консумация и започва да отброява времето за използване, като го приспада от записаното в идентификатора.

КОМПОНЕНТИ

Контролер

Той осигурява подаване на захранващо напрежение на контролирания обект /телевизионен приемник, климатик или други подобни електросъоръжения/ при доближаване на идентификационна карта.

TALS_V_2

Програмиращ терминал /програматор/

Свързва се посредством USB кабел към персоналния компютър. Служи за четене и запис на криптирани данни в паметта на идентификаторите.

TALS_V_1

Програма за управление

Работи под Windows XP, 7 и 8 операционни системи. Използва се да:

– записва в картите платено време за ползване на съоръженията;
– изчислява количеството на неизползваното време;
– преобразува използваното и незползваното време в парични суми;
– организира база данни за извършваните плащания.

Идентификатори

Идентификаторите са във вид на безконтактни карти с логото на заведението и вида на ползваната услуга /по идея на заявителя/. Използват се RFID тип MIFARE 13.56MHz идентификатори с криптирани данни за предпазване от фалшифициране. Притежават памет, в която се записва предплатеното и използваното време, както и вида на ползваните услуги.

identyfyers
cards_white

ПРИЛОЖЕНИЯ

В БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ХОТЕЛИ за ползване на:

– телевизионни приемници;
– климатици.

ВЪВ ФИТНЕС ЗАЛИ за ползване на:

– масажни столове;
– фитнес съоръжения;
– душ кабини.

В КЪМПИНГИ за ползване на:

– перални;
– ютии;
– сешоари.

В УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ за ползване на:

– уреди за развлечения;
– плащане на съпътстващи услуги.

В АВТОМИВКИ за ползване на:

– извмиващи и изсушаващи съоръжения.

ВЪВ ВЕНДИНГ МАШИНИ

– за ваучерни плащания-паралелно на монетосъбиращите устройства.

В АСАНСЬОРИ

– за използване на асансьора определен брой пъти или определено време – според системата за разплащане в жилищни кооперации.

ПРИМЕР – УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ПРИЕМНИК

За управление на телевизора се изпълняват следните действия:

– картата се поставя в специален жлеб, след което светва зелена индикация върху контролера
– телевизионния приемник се включва и изключва многократно от управляващите го органи или пулт за дистанционно управление;
– контролерът отчита общото време на включено състояние и го приспада от записаното в картата предплатено време. През времето когато телевизионния приемника е включен, зеленият индикатор премигва, за да покаже, че регистрира използването му;
– при изчерпване на предплатеното време, контролерът прекъсва захранващата верига на телевизионния приемник и с червен индикатор обозначава изчерпването на закупеното време за ползване.

11 July 2014|Блог|

Насоки за монтаж на GSM системи за аварийна комуникация в асансьори

Разнообразните модели и условия за работа на асансьорите изискват различни подходи при монтажа на системите за аварийна комуникация използващи връзка през GSM мрежа.

Интензивността на сигнала на GSM операторите се различава както в рамките на населеното място, така и по различните етажи на асансьорните шахти, особенно в случаите, когато има и спирки няколко етажа под земята.

За решаване на този технически проблем могат да бъдат използвани няколко варианта на монтаж:

Вариант 1

Прилага се при високо ниво на сигнала на GSM покритието. Акустичния терминал се инсталира в кабината, а комуникационния контролер на покрива на асансьорната кабина. Възможно е леко подобряване на надеждността на връзката с избор на по-ефективна GSM антена.

Вариант 2

Прилага се при ниско ниво на сигнала на GSM покритието. Акустичният терминал се инсталира в кабината. Комуникационният контролер се монтира в горния край или върху асансьорната шахта, където се очаква наличието на по-добър GSM сигнал. Връзката между двата модула се осъществява чрез лентов кабел / флексир / по три от проводниците му.

Вариант 3

Прилага се при високо ниво на сигнала на GSM покритието. Акустичният терминал и комуникационния контролер се инсталират в една кутия – в кабината. Това е по-евтин вариант, но има някои недостатъци.

Вариант 4

Прилага се при много ниско ниво на сигнала на GSM покритието и/или спирки под земната повърхност. Акустичният терминал се инсталира в кабината, а комуникационния контролер- на покрива на асансьорната кабина. Добавя се двупосочен антенен усилвател /бостер/, който усилва полето на GSM сигнала. Така се подобряват и условията за работата на GSM апаратите на пътниците по време на престоя им в асансьора.

Shema-asansiorna-shahta

Всички добре направени системи за аварийна комуникация (GSM разговорни устройства, GSM комуникатори за асансьор) имат индикация на силата на GSM сигнала, по която могат да се правят съответни изводи.

5 July 2014|Блог|