В Комплексен онкологичен център – гр. Шумен беше изградена система за предплатена телевизия. Обхванати са всички 36 стаи в отделенията. Системата е реализирана на базата на новата ни система за предплатени услуги TALS-V.

sistema-za-predplatena-televizia-v-ONKO-ShumenДо всеки телевизионен приемник е монтирано устройство, което прекъсва електрическото му захранване. Информацията за предплатеното време за гледане се записва в безконтактна RFID карта. Поставена върху четящото устройство, при наличие на достатъчно заредено време / импулси / картата предизвиква включване на захранването. При изтичане на времето контролерът автоматично прекъсва захранването. Нови импулси могат да се заредят по всяко време чрез специализиран софтуер. Предимство на системата е, че отчита само времето, през което телевизионния приемник е включен. Разпространените до момента подобни системи работят с архаичните монетници, които отчитат времето без значение дали телевизора е включен или не и изискват от ползващите я да държат по джобовете си шепа стотинки.