Project Description

Кратко описание

Контролерът служи за двупосочно дистанционно управление и контрол на електрически вериги. Управлението се извършва посредством позвъняване и SMS съобщения предавани от управляващи GSM апарати или посредством e-mail съобщения предавани през интернет. Подходящ е за сградна автоматизация, контрол и управление на отдалечени подвижни и неподвижни обекти, осветление, отопление, ел. помпи, СОТ приложения и др.

Управлението се извършва от един валиден адрес на електронна поща.

Могат да се добавят и други режими на управление по поръчка от страна на клиентите.

Контролерът може да бъде превключван и използван в един от трите режима на работа: ”LOCK”, “LIGHT” и “EMAIL”.

Режим “LOCK“: – при промяна на входното ниво на вход In1, подава алармиращ сигнал към управля-ващите апарати, чрез позвъняване и SMS съобщение; – при позвъняване от някой от управляващите апарати, задейства импулсно реле REL1 за отключване на електрически брави; – при получаване на команда чрез SMS от управляващите апарати, включва или изклю-чва реле REL2; – управлението се извършва от до 100 управляващи GSM апарата;

Режим “LIGHT“: – при позвъняване от някой от управляващите апарати превключва реле REL2; – при получаване на команда чрез SMS от управляващите апарати превключва реле REL1. Управлението се извършва от до 5 управляващи GSM апарата;

Режим “EMAIL“: – при промяна на входното ниво на вход In1, или In2, изпраща съобщение във вид на електронно писмо до зададен електронен адрес; – при получаване на команда чрез електронно писмо от зададен електронен адрес, включва или изключва реле REL1 или реле REL2; Управлението се извършва от един валиден адрес на електронна поща. Могат да се добавят и други режими на управление по поръчка от страна на клиентите.

Параметър Стойност
Честотен обхват  900/1800 MHz
Логически входове [брой] 2
Релейни изходи [брой] 2
Захранващо напрежение [VDC] 12V / 2A
Размери [mm] 90 х 65 х 30
Работна температура [°C] 0 ÷ +40 С°
Максимална влажност [%RH] 80
Максимално ниво на логическа „0” за логически вход [VDC] +0.8
Минимално ниво на логическа „1” за логическия вход [VDC] +2.5
Максимално ниво на логическия вход [VDC] 12V
Максимален ток на превключване на релеен контакт [А] 10
Максимално напрежение на превключване на контакт [VAC/VDC] 220
Тегло [g] 180


Поръчай