Project Description

TeraAccess-softuer

Кратко описание

TeraAccess е софтуер за управление и може да бъде използван за хотелски и офисни системи за контрол на достъпа и контрол на работно време /отчитане на работно време/. В базата данни на програмата се съхранява информация за групи от потребители, правата им за достъп, времевите ограничения /смени/, към всеки потребител се присъединяват валидни идентификатори. Всички събития се записват, което дава възможност да се правят справки в различни сечения – по потребител, точка за контрол, времеви периоди и други. Базата данни е изпълнена на MS Access.

  • Лесна и интуитивна работа;
  • Възможност за дистанционно управление;
  • Работа с практически неограничен брой контролери;
  • Работа с практически неограничен брой безконтактни идентификатори;
  • Възможност за дистанционно управление и обновяване;
  • Богат набор от справки;
  • Генериране на форма 76 за ТРЗ;
  • Автоматичен архив.


TeraAccess разполага с модул за дистанционна работа – TeraAccessClient, който позволява от отдалечен компютър да могат да се правят справки, без това да се отразява на работата на основната програма. Модулът се намира в инсталационния пакет на програмата.