Project Description

Kontroler-za-dostap-act120-h

Контролер за достъп за хотелски системи AСТ120-H

Контролери за достъп АCT120-H се използват при изграждане на хотелски системи за контрол на достъпа. Монтират се в точка на контрол. Поддържат 1 терминал ACA1XX, 1 терминал ACE1XX, 3 контактни входа и 3 релейни изхода. Устройството комуникира с управляващия компютър по интерфейс RS485. При доближаване на валиден идентификатор до входния терминал се задейства съответното реле. Обикновено към него е включен електромагнитен насрещник. Има енергонезависима памет за 14 идентификатора, които могат да бъдат обслужвани дори и при отпадане на връзката към управляващия компютър.

Контролер за достъп за хотелски системи ACT120-H – описание (pdf, 184KB)
Kontroler-za-dostap-act121-h

Контролер за достъп за хотелски системи AСТ121-H

Контролери за достъп АCT121-H се използват при изграждане на хотелски системи за контрол на достъпа. Монтират се в точка на контрол. Поддържат 1 терминал ACA1XX, 1 терминал ACE1XX, 4 контактни входа и 4 релейни изхода. Устройството комуникира с управляващия компютър по интерфейс RS485. При доближаване на валиден идентификатор до входния терминал се задейства съответното реле. Обикновено към него е включен електромагнитен насрещник. Има енергонезависима памет за 14 идентификатора, които могат да бъдат обслужвани дори и при отпадане на връзката към управляващия компютър.

Контролер за достъп за хотелски системи ACT121-H – описание (pdf, 450KB)
Kontroler-za-dostap-act120-o

Контролер за достъп AСТ120-O

Контролерът АCT120-O се използва при изграждане на системи за контрол на достъпа и очитане на работно време. Монтира се в точка на контрол. Поддържа 2 терминала ACA1XX и има 1 релеен изход. Устройството комуникира с управляващия компютър по интерфейс RS485. При доближаване на валиден идентификатор до някой от двата терминала се задейства релето. Обикновено към управляващото реле се включва електрически насрещник или електромагнит.

Кoнтролер за достъп ACT120-O – описание (pdf, 193KB)
Kontroler-za-dostap-act120-02

Контролер за достъп AСТ120-O2

Контролерът АCT120-O2 се използва при изграждане на системи за контрол на достъпа и очитане на работно време. Монтира се в точка на контрол. Поддържа 2 терминала ACA1XX, 3 контактни входа, 1 основен и 2 допълнителни релейни изхода. Устройството комуникира с управляващия компютър по интерфейс RS485. При доближаване на валиден идентификатор до някой от двата терминала се задейства основното реле. Обикновено към него се включва електрически насрещник или електромагнит. Чрез допълнителните релейни изходи и входове могат да се реализират включване на електроуреди в определен час, детекция на алармени събития и други.

Кoнтролер за достъп ACT120-O2 – описание (pdf, 299KB)
Kontroler-za-dostap-act120-t

Контролер за достъп AСТ120-T

Контролерът АCT120-Т се използва за изграждане на системи за контрол на достъпа и работно време, в които изпълнителното устройство е турникет. Монтира в точка за контрол. Поддържа 2 терминала ACA1XX и има 2 релеени изхода. Устройството комуникира с управляващия компютър по интерфейс RS485. При доближаване на валиден идентификатор до някой от двата терминала се задейства съответното реле. Обикновено към управляващите релета се включват електромагнитите на турникет.

Кoнтролер за достъп ACT120-T – описание (pdf, 185KB)
Kontroler-za-dostap-act110

Контролер за достъп AСТ110

Контролерът ACT110 e електронно устройство, предназначено за изграждане на системи за контрол на достъпа и отчитане на работно време. Монтира се в точка на контрол, като съчетава в себе си контролер и терминал. Контролерът намира приложение в системи като контролер за отчитане на работно време или контролер за регистрация на карти. Използва се като съставна част на системата за достъп TeraAccess.

Кoнтролер за достъп ACT110 – описание (pdf, 192KB)