Project Description

 • Kontrol-na-dostap-do-asansiori-TeraLock
 • Kontrol-na-dostap-do-asansiori-TeraLock
 • Kontrol-na-dostap-do-asansiori-TeraLock

Кратко описание

Контролерът TeraLock представлява електронно устройство, предназначено за контрол на достъпа до асансьори, офиси и жилища. Работи с безконтактни идентификатори във вид на карти, ключодържатели, стикери, часовници и други.

 • Възможност за програмиране със сервизен идентификатор – добавяне и групово изтриване на работни идентификатори;
 • Възможност за програмиране с компютър – софтуер LockyMonitor2;
 • Възможност за програмиране с ръчен терминал HT500;
 • Поддържа жична и безжична комуникация с ръчен терминал HT500;
 • Режим ”кредит” – на всeки идентификатор предварително се задават брой възможни ползвания;
 • Режим ”статистика” – отчита се броя ползвания за всеки идентификатор;
 • Възможност за управление до осем допълнителни релета – при използване на разширител TeraLock-M;
 • Възможност за свързване на бутон за задействане на релето;
 • Възможност за свързване на капсулован оловен акумулатор 12V, за резервиране на захранващото напрежение.

Параметър Стойност
Захранващо напрежение
– вариант 1 12 ÷ 24 VDC
– вариант 2 36 ÷ 60 VDC
Максимален консумиран ток /с включено реле/ 100mA@12V, 45mA@36V
Максималнo напрежение/ток на комутация 110VDC/1A или 240VAC/1A
Габаритни размери 135 х 100 х 35 mm
Работна температура -10 ÷ +40 С°
Дистанция за четене на идентификатор до 5см
Използвани RFID идентификатори 125kHz, EM4102 съвместими
Eнерго-независима памет до 500 идентификатора


Поръчай