TeraAccess за контрол на достъп и отчитане на работно време в БТБ България – гр. Русе

Към съществуващата система за контрол на достъп и отчитане на работно време във фирма БТБ България гр. Русе, Тераком реализира поредица от нововъведения.

teraaccess-kontrol-na-dostap-i-otchitane-na-rabotno-vreme-v-btb-bulgaria-ruse На главния вход са монтирани два масивни турникета управлявани от контролери тип ACT120-T, комбинирани с терминали ACA110 и една автоматична електрическа вратичка управлявана от контролер ACT120-О. Служителите преминават с карти, а гостите се пропускат от контролен панел, управляван от охраната. Вратата на главния вход се заключва автоматично извън работно време от програмата за контрол на достъп и отчитане на работно време – TeraAccess, чрез създадени логически условия. На служебния вход са монтирани още два турникета и една ел. вратичка, през които служителите преминават с карти. За отчитане на работното време в пет точки са монтирани контролери ACT120-О, всеки с входно изходни терминали ACA109. За аварийни ситуации се използват ръчни бутони със задържане, чието натискане се регистрира в програмата TeraAccess, заедно с видеозапис (с цел засичане на злоупотреби). Системата отговаря на всички изисквания на противопожарната охрана. При постъпване на авариен сигнал от пожароизвестителната система всички контролни механизми се отключват автоматично с цел евакуация, което осигурява бързо напускане на помещенията.