Project Description

interfeisen-kontroler-RS232_RS485

RS232/RS485

Използва се в малки системи за контрол на достъпа, за осъществяване на връзка между управляващия компютър и контролерите за достъп. Интерфейсният контролер има два паралелно свързани RJ45 съединителя, което позволява изпълнение на системата на 2 клона.
Максималният брой контролери за достъп, които могат да се свържат след интерфейсния контролер е 31, като максималната обща дължина на кабела е 1000 метра.
Препоръчва се използването на кабел FTP категория 6.

Ръководство за потребителя (pdf, 267KB)
interfeisen-kontroler-RS232_RS485-galvanichno-razdelen

RS232/RS485 галванично разделен

Използва се в големи системи за контрол на достъпа, за осъществяване на връзка между управляващия компютър и контролерите за достъп. В една система може да има включени до 255 интерфейсни контролера. Всеки от тях има по два паралелно свързани RJ45 съединителя, позволяващи разпределение на контролерите за достъп на 2 клона.
Максималният брой контролери за достъп, които могат да се свържат след всеки интерфейсен контролер е 31, като максималната обща дължина на кабела е 1000 метра.
Препоръчва се използването на кабел FTP категория 6.

Ръководство за потребителя (pdf, 270KB)
interfeisen-kontroler-USB_RS485

USB/RS485

Използва се в малки системи за контрол на достъпа, за осъществяване на връзка между управляващия компютър и контролерите за достъп. Интерфейсният контролер има два паралелно свързани RJ45 съединителя, което позволява изпълнение на системата на 2 клона.
Максималният брой контролери за достъп, които могат да се свържат след интерфейсния контролер е 31, като максималната общата дължина на кабела е 1000 метра.
Препоръчва се използването на кабел FTP категория 6.

Ръководство за потребителя (pdf, 360KB)
interfeisen-kontroler-USB_RS485-galvanichno-razdelen

USB/RS485 галванично разделен

Използва се в големи системи за контрол на достъпа, за осъществяване на връзка между управляващия компютър и контролерите за достъп. В една система може да има включени до 255 интерфейсни контролера. Всеки от тях има по два паралелно свързани RJ45 съединителя, позволяващи разпределение на контролерите за достъп на 2 клона.
Максималният брой контролери за достъп, които могат да се свържат след всеки интерфейсен контролер е 31, като максималната общата дължина на кабела е 1000 метра.
Препоръчва се използването на кабел FTP категория 6.

Ръководство за потребителя (pdf, 352KB)
interfeisen-kontroler-NET_RS485

NET/RS485

Използва се в системи за контрол на достъпа, за осъществяване на връзка между управляващия компютър и контролерите за достъп, когато има възможност да се използва изградената Ethernet мрежа на организацията. Преобразувателят се състои се от два еднакви модула, но настроени за различен тип работа. Този до компютъра, комуникира с него по USB. На отдалеченият модул има два паралелно свързани RJ45 съединителя, позволяващи разпределение на контролерите за достъп на 2 клона.
Максималният брой контролери за достъп, които могат да се свържат след всеки интерфейсен контролер е 31, като максималната общата дължина на кабела е 1000 метра.