ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Използваните за предлаганата услуга електрически уреди се захранват с електроенергия през специални контролери за достъп до услугата.

Контролерите за достъп се управляват от безконтактни идентификатори /карти/, носещи информация за вида на предплатената услуга и количеството предплатено време за ползване.

Персонален компютър управляван от специален софтуер записва в идентификаторите информация за продължителността на предплатената услуга.

Клиентът получава идентификатор, който се “зарежда” с определено количество време срещу заплащане, примерно – в минути. Идентификаторът се доближава до контролера и го задейства така, че да пропуска ток от мрежата.

При включване на използвания уред /телевизионен приемник, климатик, масажно съоръжение и др./, контролерът детектира наличието на консумация и започва да отброява времето за използване, като го приспада от записаното в идентификатора.

КОМПОНЕНТИ

Контролер

Той осигурява подаване на захранващо напрежение на контролирания обект /телевизионен приемник, климатик или други подобни електросъоръжения/ при доближаване на идентификационна карта.

TALS_V_2

Програмиращ терминал /програматор/

Свързва се посредством USB кабел към персоналния компютър. Служи за четене и запис на криптирани данни в паметта на идентификаторите.

TALS_V_1

Програма за управление

Работи под Windows XP, 7 и 8 операционни системи. Използва се да:

– записва в картите платено време за ползване на съоръженията;
– изчислява количеството на неизползваното време;
– преобразува използваното и незползваното време в парични суми;
– организира база данни за извършваните плащания.

Идентификатори

Идентификаторите са във вид на безконтактни карти с логото на заведението и вида на ползваната услуга /по идея на заявителя/. Използват се RFID тип MIFARE 13.56MHz идентификатори с криптирани данни за предпазване от фалшифициране. Притежават памет, в която се записва предплатеното и използваното време, както и вида на ползваните услуги.

identyfyers
cards_white

ПРИЛОЖЕНИЯ

В БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ХОТЕЛИ за ползване на:

– телевизионни приемници;
– климатици.

ВЪВ ФИТНЕС ЗАЛИ за ползване на:

– масажни столове;
– фитнес съоръжения;
– душ кабини.

В КЪМПИНГИ за ползване на:

– перални;
– ютии;
– сешоари.

В УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ за ползване на:

– уреди за развлечения;
– плащане на съпътстващи услуги.

В АВТОМИВКИ за ползване на:

– извмиващи и изсушаващи съоръжения.

ВЪВ ВЕНДИНГ МАШИНИ

– за ваучерни плащания-паралелно на монетосъбиращите устройства.

В АСАНСЬОРИ

– за използване на асансьора определен брой пъти или определено време – според системата за разплащане в жилищни кооперации.

ПРИМЕР – УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ПРИЕМНИК

За управление на телевизора се изпълняват следните действия:

– картата се поставя в специален жлеб, след което светва зелена индикация върху контролера
– телевизионния приемник се включва и изключва многократно от управляващите го органи или пулт за дистанционно управление;
– контролерът отчита общото време на включено състояние и го приспада от записаното в картата предплатено време. През времето когато телевизионния приемника е включен, зеленият индикатор премигва, за да покаже, че регистрира използването му;
– при изчерпване на предплатеното време, контролерът прекъсва захранващата верига на телевизионния приемник и с червен индикатор обозначава изчерпването на закупеното време за ползване.