Monthly Archives: February 2013

//February

Контрол на достъпа в Община Сливо поле

Система за контрол на достъпа и отчитане на работно време беше изградена в административните сгради на Община Сливо поле.

kontrol-na-dostapa-v-obshtina-Slivo-PoleС новата система ще се оптимизира достъпът до служителите на Общината. Използвани са контролери за достъп ACT120-O, окомплектовани с терминали ACA109. За връзка между контролерите и управляващия компютър (програмата TeraAccess-SW) се използва оптичната мрежа на организацията. Преходът между Ethernet и RS-485 мрежите се осъществява с преобразувателя NET/RS485.

Всички сътрудници на Общината разполагат с персонални RFID карти (чип-карти) за работа със системата за контрол на достъпа. За отчитане на работното време, в края на всеки месец към счетоводството се генерира форма 76.

27 February 2013|Новини|

Контрол на достъпа с TeraLock

Новото ни устройство – TeraLock е подходящо за изграждане на системи за контрол на достъпа за асансьори, контрол на достъпа до жилищни сгради и други. Устройството е наследник на популярния контролер TeraLock-LB.

kontrol-na-dostapa-s-teralockВ TeraLock могат да бъдат програмирани до 500 чип-карти (ключодържатели) по три начина – чрез програмираща карта, с ръчен терминал HT500 и свободно разпространяваната програма LockyMonitor2.

TeraLock може да бъде използван в режим “кредит” – за всeки идентификатор може да бъде програмирани ползванията и режим ”статистика” – за всеки идентификатор се сумира броя на използванията. Контролерът предлага и възможност за управление до осем допълнителни релета – при използване на разширител TeraLock-M
Повече подробности могат да бъдат намерени на страницата на продукта.

11 February 2013|Новини|