Project Description

  • Kontroliran-dostap-za-asansyori-TeraLift
  • Kontroliran-dostap-za-asansyori-TeraLift
  • Kontroliran-dostap-za-asansyori-TeraLift

Кратко описание

Контролерът TeraLift представлява електронно устройство, предназначено за ограничаване на достъпа до асансьори. Работи с безконтактни идентификатори, във вид на карти, ключодържатели, стикери, часовници и други.

  • Съвместимост с инсталациите на повечето модели асансьори;
  • Възможност за програмиране с ръчен терминал HT100;
  • Поддържа жична комуникация с ръчен терминал HT100;
  • Възможност за програмиране със сервизен идентификатор – изтриване на всички до сега валидни идентификатори и след това въвеждане на нови.

Параметър Стойност
Захранващо напрежение
– вариант 1 12 ÷ 24 VDC
– вариант 2 36 ÷ 60 VDC
Максимален консумиран ток /с включено реле/ 100mA@12V, 45mA@36V
Максималнo напрежение/ток на комутация 110VDC/1A или 240VAC/1A
Габаритни размери 135 х 100 х 35mm
Работна температура -10 ÷ +40 С°
Дистанция за четене на идентификатор до 5см
Използвани RFID идентификатори 125kHz, EM4102 съвместими
Eнерго-независима памет до 500 идентификатора