Система за предплатени услуги в МБАЛ „Св.Йоан Рилски” гр. Ямбол

В МБАЛ „Св.Йоан Рилски” гр. Ямбол бе изградена и настроена система за предплатени услуги (предплатена телевизия) – TALS-V. В двадесетте стаи на центъра, към телевизионните приемници са свързани контролери TALS CA300-V.

sistema-za-predplateni-uslugi-v-mbal-sv-joan-rilski-yambolПри поставяне на бeзконтактна карта (Mifare 13.56MHz ), в която има предварително заредени импулси, се подава захранване към съответния телевизионен приемник.

Импулсите се изразходват само когато приемникът е включен. Проверка и зареждане на картите се извършва чрез програматор TALS V-cont и специализиран компютърен софтуер – TALS-V. Възможностите на софтуера включват и пълно управление над компонентите на системата за предплатена телевизия – регистриране, редактиране и изтриване на карти, определяне на цена за един импулс. Софтуерът предлага и подробни справки за извършваните операции с картите.