Project Description

 • Monitoring-i-kontrol-TCW122B-CM
 • Monitoring-i-kontrol-TCW122B-CM
 • Monitoring-i-kontrol-TCW122B-CM

Кратко описание

TCW122B-CM е многофункционално устройство за дистанционен мониторинг и контрол, проектирано за работа в Ethernet мрежи. То може да се управлява през    WEB интерфейс, SNMP програми и софтуерни приложения. Контролерът може да се използва като самостоятелно устройство или като част от интегрирани системи за дистанционно събиране на информация (SCADA).

TCW122B-CM има две релета с нормално отворен и нормално затворен контакти. И двете релета могат да се управляват дистанционно през някой от вградените интерфейси (WEB, SNMP и HTTP/XML API) или локално, в зависимост от състоянието на наблюдавания параметър.

TCW122B-CM е оборудван със специална схемотехника за поддръжка на „long 1-Wire interface”. Контролерът поддържа до два температурни или комбинирани температура/влажност сензора. Заедно с параметрите на околната среда могат да се наблюдават две аналогови напрежения и състоянието на два релейни (алармени) входа. За всеки наблюдаван параметър може да бъде изпратен SNMP trap и/или e-mail, при настъпване на алармено събитие.

 • Гъвкав мониторинг и контрол на температура и влага;
 • WEB нтерфейс защитен с парола;
 • 1-Wire интерфейс за 2 температурни TST1XX или влага/температура TSH2xx сензора;
 • 2 аналогови входа с обхват до 60VDC;
 • 2 цифрови входа с режими “сух контакт” или “логическо ниво”;
 • 2 релета с нормално отворен и затворен контакти;
 • Изпращане на e-mail при възникване на алармено събитие;
 • Поддръжка на SMTP с парола (SSL не се поддържа);
 • SNMP v.1;
 • Изпращане на SNMP trap при възникване на алармено събитие;
 • Поддръжка на HTTP/XML API команди;
 • Дистанционно обновяване на фърмуера.


TCW122B-CM е универсално устройство и може да се използва за:

 • IP мониторинг на околната среда в сървърни помещения, офиси и домакинства;
 • Контрол на температура и влажност;
 • Дистанционно включване/изключване на електрически устройства;
 • Алармени системи;
 • Индустриална автоматизация;
 • Контрол и управление на компютърни мрежи.


За повече информация виж тук.