Разнообразните модели и условия за работа на асансьорите изискват различни подходи при монтажа на системите за аварийна комуникация използващи връзка през GSM мрежа.

Интензивността на сигнала на GSM операторите се различава както в рамките на населеното място, така и по различните етажи на асансьорните шахти, особенно в случаите, когато има и спирки няколко етажа под земята.

За решаване на този технически проблем могат да бъдат използвани няколко варианта на монтаж:

Вариант 1

Прилага се при високо ниво на сигнала на GSM покритието. Акустичния терминал се инсталира в кабината, а комуникационния контролер на покрива на асансьорната кабина. Възможно е леко подобряване на надеждността на връзката с избор на по-ефективна GSM антена.

Вариант 2

Прилага се при ниско ниво на сигнала на GSM покритието. Акустичният терминал се инсталира в кабината. Комуникационният контролер се монтира в горния край или върху асансьорната шахта, където се очаква наличието на по-добър GSM сигнал. Връзката между двата модула се осъществява чрез лентов кабел / флексир / по три от проводниците му.

Вариант 3

Прилага се при високо ниво на сигнала на GSM покритието. Акустичният терминал и комуникационния контролер се инсталират в една кутия – в кабината. Това е по-евтин вариант, но има някои недостатъци.

Вариант 4

Прилага се при много ниско ниво на сигнала на GSM покритието и/или спирки под земната повърхност. Акустичният терминал се инсталира в кабината, а комуникационния контролер- на покрива на асансьорната кабина. Добавя се двупосочен антенен усилвател /бостер/, който усилва полето на GSM сигнала. Така се подобряват и условията за работата на GSM апаратите на пътниците по време на престоя им в асансьора.

Shema-asansiorna-shahta

Всички добре направени системи за аварийна комуникация (GSM разговорни устройства, GSM комуникатори за асансьор) имат индикация на силата на GSM сигнала, по която могат да се правят съответни изводи.