Project Description

 • Ethernet-kontroler-TCW181B-CM
 • Ethernet-kontroler-TCW181B-CM
 • Ethernet-kontroler-TCW181B-CM

Кратко описание

TCW181B-CM е осем канален Ethernet контролер за дистанционно управление на релета. Контролерът се управлява чрез WEB интерфейс, SNMP програми и потребителски програми базирани на HTTP/XML API команди. Може да се използва самостоятелно или като част от системи за мониторинг и контрол.

Ethernet контролерът TCW181B-CM има осем релета, с нормално отворен и нормално затворен контакти, за 3 ампера прав или променлив ток. Всички релета се управляват независимо едно от друго.

TCW181B-CM  също така поддържа и един цифров вход, който може да работи в режим „сух контакт” или „логическо ниво”. Режимът се определя от потребителя чрез превключвател на платката. При всяка промяна на състоянието на цифровия вход може да бъде изпращан SNMP trap и/или e-mail.

 • WEB нтерфейс, защитен с парола;
 • 1 цифров вход с режими “сух контакт” или “логическо ниво”;
 • 8 релета с нормално отворен и затворен контакти;
 • Изпращане на e-mail при възникване на алармено събитие;
 • Поддръжка на SMTP с парола (SSL не се поддържа);
 • SNMP v.1;
 • Изпращане на SNMP trap при възникване на алармено събитие;
 • Поддръжка на HTTP/XML API команди;
 • Дистанционно обновяване на фърмуера.


Наличието на голям брой релета прави TCW181B-CM удачен избор за:

 • Дистанционно включване/изключване на електрически устройства;
 • Алармени системи;
 • Домашна автоматизация;
 • Автоматизация на индустриални процеси;
 • Дистанционен контрол на мощността на вятърни и слънчеви електроцентрали.


За допълнителна инормация виж тук.