Project Description

 • Avariina-komunikacia-za-asansyori-TeraLiftControl-02
 • Avariina-komunikacia-za-asansyori-TeraLiftControl-02
 • Avariina-komunikacia-za-asansyori-TeraLiftControl-02
Аварийна комуникация TeraLiftControl-02 е система за двупосочна връзка и мониторинг на състоянието на асансьора. Системата е създадена за спешни обаждания от блокирала асансьорна кабина до службите за спешна помощ или техническа поддръжка. За този тип система се използват и понятия като – “GSM комуникатор за асансьори”, “GSM система за комуникация с асансьор”, “Разговорно устройство за асансьор”, “GSM gate”, “GSM lift watch” и други.

Настройките на системата, както и промяна на алгоритъма на действие могат да бъдат извършвани чрез специализирана програма от персонален компютър, чрез преносима USB памет или чрез SMS съобщения от оторизиран за целта GSM телефон.

TeraLiftControl-02 oтговаря на всички изисквания на “Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори” и стандарта БДС EN 81-28:2004, станал задължителен за асансьорите работещи на територията на ЕС.

Системата се управлява и влиза във връзка с три групи GSM телефони:

 • “Главен” – служи само за въвеждане на номерата на телефоните в групи “Поддръжка” и “Спасителен”;
 • “Поддръжка” – за контрол и управление на асансьора;
 • “Спасителен” – за влизане в аудио връзка, предизвикана както от аварийно повикване от кабината на асансьора, така и от обратно повикване от спасителен телефон.

Един телефон може да бъде въведен във всяка или във всичките групи едновременно, в зависимост от организацията на поддръжката и обслужването на асансьорите.
Състоянието и режимите на работа на устройството се показват и визуално със светоиндикатори:

 • син – устройството е в готовност;
 • жълт – къси присветвания – повикването е разрешено;
 • жълт непрекъснат – стартирано е повикване;
 • зелен – осъществена е двупосочна звукова връзка.

Индикаторите са дублирани с три допълнителни изхода за мощни светодиоди (инсталирани в конструкцията на кабината) с максимален ток 100 mA.

Системата TeraLiftControl-02 има следната функционалност:

 • аварийна звукова двупосочна връзка между спасителна служба и заседнали в асансьора пътници, посредством GSM мрежа;
 • блокира използването на аварийното повикване при асансьор, спрял на спирка и с освободена врата;
 • възможност за дистанционен мониторинг на техническото състояние на асансьора (SMS съобщения);
 • възможност за дистанционно управление от техническия персонал на асансьора – спиране/пускане, презапускане и др.;
 • автоматична периодична проверка на състоянието на акумулатора, като резултата се изпраща на техническата служба (чрез SMS съобщения);
 • паралелно на звуковата връзка събитието се предава чрез SMS и/или е-мейл на съответния адресант с цел архивиране;
 • аварийно захранване чрез допълнителен акумулатор, в случай на отпадане на главното захранване;
 • дистанционна настройка на силата на звука на говорителя, както и чувствителността на микрофона;
 • не изисква предварителна настройка на SIM картата и при промяната и не се налага препрограмиране;
 • позволява промяна на функционалността и алгоритъма на работа, чрез програмиране от дистанция;
 • може да имитира състояние на засядане – за изпробване на бутона за повикване и канала за връзка;
 • USB порт за програмиране и настройка с персонален компютър;


Системата TeraLiftControl-02 се състои от следните компоненти

Компонент Стойност
Управляващ модул 1бр.
Акустичен терминал 1бр.
Кабел за връзка между контролера и терминала 1m (по заявка до 100m)
Външна GSM антена 1бр. (по заявка)
Акумулатор авариен, оловен, (6V / 1Ah) 1бр. (по заявка)

Файл Вид
Aварийна комуникация за асансьори TeraLiftControl-02_v2.8 – oписание (pdf, 1.60MB)
TeraLiftControl-02 – Декларация за съответствие (pdf, 241KB)
За системи, чиято текуща версия на фърмуера е 2.ххх, файлът за ъпдейт е: TeraLiftControl-02 (cod, 266KB)  
За системи, чиято текуща версия на фърмуера започва с 02А Ver:хх, файлът за ъпдейт е: TeraLiftControl-02 (cod, 307KB)  
Софтуер: TeraLiftControl-02-Install (zip, 1.9MB)


Поръчай