TCW240B е първият продукт от нашата нова серия Ethernet контролери – TCW2xx за отдалечен контрол и мониторинг през IP.

TCW240B_900

TCW240B е ethernet контролер с много нови особености – часовник в реално време за времеви планиран контрол, SSL поддръжка, 100Mbps свързаност, SNMP v2.0, многосензорна 1-Wire поддръжка с автоматично разпознаване, поддръжка на температура по Фаренхайт и Целзий, умножител и офсет за аналогови входове, разширен HTTP API протокол, импулсен режим за системи клиент-сървър и др.

TCW240B има повече хардуерни възможности в сравнение с TCW1xx сериите – разширен обхват на измерваната температура – от -20 до +70°C, разширен обхват на захранващо напрежение – от 8 до 32 VDC, 16-битов микроконтролер за по-добра производителност и др.

TCW240B може да бъде използван за разнообразни приложения като мониторинг и контрол на околната среда при отглеждане на гъби, във винарски изби, сървърни помещения, управление на нагревателни и охладителни системи, планиран контрол на процеси, автоматизация на промишлени процеси и т.н. Повече подробности могат да бъдат намерени на страницата на TCW240B.