Контрол на достъпа и отчитане на работно време в УниПОС Плевен

Завърши разширението на системата за контрол на достъпа и отчитане на работно време в плевенската фирма УниПОС.

kontrol-na-dostapa-i-otchitane-na-rabotno-vreme-v-unipos-pleven Компанията е специализирана в производство на централи и компоненти за пожароизвестяване. Цялата система беше изпълнена от нашия представител за Плевен и региона Ател ЕООД.

Системата за контрол на достъпа и отчитане на работното време обхваща всички входно/изходни точки и помещенията със специален ражим. Инсталирани са общо 18 контролера за достъп ACT120-O и 33 терминала ACA100. Достъпът до фирмата се контролира с 6 турникета и 2 ротационни вратички. В системата са активирани 120 RFID (чип) карти, персонализирани със снимка за всеки служител.