Project Description

Kontrol-na-dostapa-TeraAccess-hotel

Кратко описание

Хотелската система за контрол на достъпа TeraAccess-Hotel е комплексно решение за контрол на достъпа , отчитане на присъствие, контрол и управление на електрически уреди, енергоспестяване, следене за сигнал за помощ от гост /паник бутон/, ползване на паркинга, охрана и други услуги за хотели, SPA центрове, почивни станции и санаториуми. TeraAccess-Hotel е модулна система, което позволява тя да бъде поетапно изграждана и надстройвана.

 • Висока надеждност на системата;
 • Лесна и интуитивна работа със софтуера;
 • Лесна интеграция с фронт-офис програми – Clock, Fidelio и други;
 • Възможност за дистанционно управление на софтуера;
 • Работа с практически неограничен брой контролери;
 • Работа с практически неограничен брой безконтактни идентификатори /карти/;
 • Възможност за дистанционно управление и обновяване на софтуера;
 • Актуална информация на рецепцията за състоянието на стаята;
 • Богат асортимент от справки;
 • Автоматичен архив.

 • Управляващ софтуер TeraAccess – в базата данни на програмата се съхранява информация за записаните идентификатори, ограничения на достъпа и регистрираните събития от системата. Информацията се извежда във вид на справки;
 • Интерфейсни контролери и преобразуватели RS232/485 или USB/485  – служат за осъществяване на връзка между управляващия компютър и контролерите за достъп;
 • Kонтролери за достъп ACT120H – монтират се във всяка точка на контрол – стая, коридор и други. Поддържат един входен терминал, един енергоспестяващ терминал, четири релейни изхода и три контактни входа. Комуникират с управляващия компютър по интерфейс RS485;
 • Входни терминали от серията АCА1ХХ – монтират се в близост до вратата на хотелската стая. Свързват се към контролерите за достъп и служат за приемане на сигнали от RFID идентификатори. Съдържат антена, звукова и светлинна сигнализация;
 • Енергоспестяващи терминали ACE1ХХ. Свързват се към контролерите за достъп и служат за приемане на сигнали от RFID идентификатори;
 • Безконтактни идентификатори – изработени са на основата на изключително сигурна технология за четене от разстояние. Те са във форма на карти, ключодържатели и други. Могат да бъдат персонализирани. Работят на честота 125kHz;
 • Изпълнителни устройства – електромагнитни насрещници. Монтират се в касата на вратата.