Project Description

  • Programirasht-terminal-HT500
  • Programirasht-terminal-HT500
  • Programirasht-terminal-HT500

Кратко описание

Програмиращ терминал HT500  представлява портативно електронно устройство, което служи за задаване режима на работа и редактиране на въведените работни идентификатори в паметта на контролерите Locky-BP, Locky-BF, Locky-BT, TeraLock-LB и TeraLock-LD.

Терминалът дава възможност да се прочете информацията от паметта на контролера, да се редактира, след което да се запише обратно в паметта на същия или на друг контролер. Данните могат да бъдат прехвърлени и към персонален компютър с цел архивиране. Чрез редактиране на информацията в ръчния терминал могат да се добавят нови или забранявани вече въведени идентификатори. Може да се задават режими на работа и продължителността на задействане на релето.

  • Енерго-независима памет до 500 записа на идентификатори /включително и сервизния/;
  • Възможност за връзка с контролерите Locky-BP/F,T/ и TeraLock-LB/D/ жично /посредством интерфейсен кабел/ или безжично /от разстояние до 5 см/;
  • Възможност за връзка с персонален компютър посредством стандартен USB кабел.

Параметър Стойност
Захранващо напрежение 5VDC
Максимален консумиран ток 100mA
Габаритни размери 130х70х30mm
Работна температура от -10 до +40 С°
Използвани RFID идентификатори 125kHz, EM4102 съвместими

Поръчай