Новини

/Новини

Участие в 50-то юбилейно издание на изложението СТРОЙКО ЕКСПО

Фирма Тераком ООД взе участие в 50-то юбилейно издание на изложението СТРОЙКО ЕКСПО, познато още като “Стройко 2000”.
Стройко експо
В зона “Smart Home” представихме нашите нови изделия на нашия щанд № 222.

SMART HOME вече не е просто концепция! Това е настоящата необходимост, тя е реална и е тук! Концепцията е еволюирала с функции от ново поколение и представлява множество нива на сигурност и контрол. Точно както всеки използва Smart Phone, бъдещето изисква не просто дом, а Smart Home, не само безопасно и сигурно, но и умно по отношение за разхода на енергия, достъпност и лесно приложимо.
(more…)

18 October 2018|Новини|

Ethernet контролер TCW240B

TCW240B е първият продукт от нашата нова серия Ethernet контролери – TCW2xx за отдалечен контрол и мониторинг през IP.

TCW240B_900

TCW240B е ethernet контролер с много нови особености – часовник в реално време за времеви планиран контрол, SSL поддръжка, 100Mbps свързаност, SNMP v2.0, многосензорна 1-Wire поддръжка с автоматично разпознаване, поддръжка на температура по Фаренхайт и Целзий, умножител и офсет за аналогови входове, разширен HTTP API протокол, импулсен режим за системи клиент-сървър и др.

TCW240B има повече хардуерни възможности в сравнение с TCW1xx сериите – разширен обхват на измерваната температура – от -20 до +70°C, разширен обхват на захранващо напрежение – от 8 до 32 VDC, 16-битов микроконтролер за по-добра производителност и др.

TCW240B може да бъде използван за разнообразни приложения като мониторинг и контрол на околната среда при отглеждане на гъби, във винарски изби, сървърни помещения, управление на нагревателни и охладителни системи, планиран контрол на процеси, автоматизация на промишлени процеси и т.н. Повече подробности могат да бъдат намерени на страницата на TCW240B.

21 January 2014|Новини|

Система за предплатени услуги в МБАЛ „Св.Йоан Рилски” гр. Ямбол

В МБАЛ „Св.Йоан Рилски” гр. Ямбол бе изградена и настроена система за предплатени услуги (предплатена телевизия) – TALS-V. В двадесетте стаи на центъра, към телевизионните приемници са свързани контролери TALS CA300-V.

sistema-za-predplateni-uslugi-v-mbal-sv-joan-rilski-yambolПри поставяне на бeзконтактна карта (Mifare 13.56MHz ), в която има предварително заредени импулси, се подава захранване към съответния телевизионен приемник.

Импулсите се изразходват само когато приемникът е включен. Проверка и зареждане на картите се извършва чрез програматор TALS V-cont и специализиран компютърен софтуер – TALS-V. Възможностите на софтуера включват и пълно управление над компонентите на системата за предплатена телевизия – регистриране, редактиране и изтриване на карти, определяне на цена за един импулс. Софтуерът предлага и подробни справки за извършваните операции с картите.

9 December 2013|Новини|

TeraAccess за контрол на достъп и отчитане на работно време в БТБ България – гр. Русе

Към съществуващата система за контрол на достъп и отчитане на работно време във фирма БТБ България гр. Русе, Тераком реализира поредица от нововъведения.

teraaccess-kontrol-na-dostap-i-otchitane-na-rabotno-vreme-v-btb-bulgaria-ruse На главния вход са монтирани два масивни турникета управлявани от контролери тип ACT120-T, комбинирани с терминали ACA110 и една автоматична електрическа вратичка управлявана от контролер ACT120-О. Служителите преминават с карти, а гостите се пропускат от контролен панел, управляван от охраната. Вратата на главния вход се заключва автоматично извън работно време от програмата за контрол на достъп и отчитане на работно време – TeraAccess, чрез създадени логически условия. На служебния вход са монтирани още два турникета и една ел. вратичка, през които служителите преминават с карти. За отчитане на работното време в пет точки са монтирани контролери ACT120-О, всеки с входно изходни терминали ACA109. За аварийни ситуации се използват ръчни бутони със задържане, чието натискане се регистрира в програмата TeraAccess, заедно с видеозапис (с цел засичане на злоупотреби). Системата отговаря на всички изисквания на противопожарната охрана. При постъпване на авариен сигнал от пожароизвестителната система всички контролни механизми се отключват автоматично с цел евакуация, което осигурява бързо напускане на помещенията.

21 October 2013|Новини|

Система за предплатена телевизия в болнично заведение

В Комплексен онкологичен център – гр. Шумен беше изградена система за предплатена телевизия. Обхванати са всички 36 стаи в отделенията. Системата е реализирана на базата на новата ни система за предплатени услуги TALS-V.

sistema-za-predplatena-televizia-v-ONKO-ShumenДо всеки телевизионен приемник е монтирано устройство, което прекъсва електрическото му захранване. Информацията за предплатеното време за гледане се записва в безконтактна RFID карта. Поставена върху четящото устройство, при наличие на достатъчно заредено време / импулси / картата предизвиква включване на захранването. При изтичане на времето контролерът автоматично прекъсва захранването. Нови импулси могат да се заредят по всяко време чрез специализиран софтуер. Предимство на системата е, че отчита само времето, през което телевизионния приемник е включен. Разпространените до момента подобни системи работят с архаичните монетници, които отчитат времето без значение дали телевизора е включен или не и изискват от ползващите я да държат по джобовете си шепа стотинки.

20 August 2013|Новини|