Система за контрол на достъпа и отчитане на работно време беше изградена в административните сгради на Община Сливо поле.

kontrol-na-dostapa-v-obshtina-Slivo-PoleС новата система ще се оптимизира достъпът до служителите на Общината. Използвани са контролери за достъп ACT120-O, окомплектовани с терминали ACA109. За връзка между контролерите и управляващия компютър (програмата TeraAccess-SW) се използва оптичната мрежа на организацията. Преходът между Ethernet и RS-485 мрежите се осъществява с преобразувателя NET/RS485.

Всички сътрудници на Общината разполагат с персонални RFID карти (чип-карти) за работа със системата за контрол на достъпа. За отчитане на работното време, в края на всеки месец към счетоводството се генерира форма 76.