В редовно производство са всички модули на системата за предплатени услуги TALS-V.

Sistema-za-predplateni-uslugi-Tals-VСистемата осигурява възможност за организиране на ползването на уреди захранвани с електричество за определено време. Към всеки уред се монтира контролер /TALS-V-cont/. Предплатеното време за използване на уреда се записва в специален идентификатор /карта, ключодържател или гривна/. Този идентификатор /предплатена карта/ се поставя в обхвата на контролера и той, на базата на информацията в него, включва или изключва уреда. Информацията в идентификатора може да се променя с програматор /TALS-V-prog/ и софтуер от високо ниво /TALS-V-sw/.
Повече информация за системата за предплатени услуги TALS-V ще откриете на нейната продуктова страница.