Контролерът TeraLock е наследник на TeraLock-LB/TeraLock-LD и се използва за контрол на достъпа до асансьори както и за контрол на достъп до сгради и офиси.

При контрол на достъпа за асансьори, контролерът може да се монтира на покрива на кабината, а антената около бутониерата за по-лесен достъп. Възможни са няколко варианта за антена, като избора и се определя от практическите условия за монтаж. Задължително е между антената /четеца/ и идентификатора /чип карта/да няма метални предмети. Захранването може да се осигури от асансьора или да се използва външен адаптер 220VAC/12VDC, при наличие на 220V в кабината. Захранването на бутониерата преминава през нормално отворения контакт на релето. При подаване на валиден идентификатор /чип карта/, контролерът включва релето за пет секунди и захранва бутониерата, като по този начин осигурява възможност за подаване на заявка до произволен етаж.Kontrol-na-dostap-s-TeraLock_01

При необходимост от контрол на достъпа до различни етажи се използва разширител Teralock-M. Той дава възможност на всеки идентификатор да се задават права за достъп до различни етажи. При използване на разширител програмирането на идентификатори за достъп се извършва с ръчен терминал HT500 или със специализирана програма LockyMonitor2. Възможни са два варианта на свързване:Kontrol-na-dostap-s-TeraLock_02

Kontrol-na-dostap-s-TeraLock_03

Освен за контрол на достъпа до асансьори Teralock може да се използва и за контролиране на достъп до офис помещения и сгради. В този случай е желателно контролерът да се монтира в кутия, по възможност близо до вратата. До кутията се изтеглят всички необходими кабели – захранващ, до терминалите/антените/ и до изпълнителния механизъм. Дължината на кабелите до терминалите не трябва да надвишава 3 метра. Teralock поддържа до две антени като всяка от тях задейства едно и също реле. За осигуряване на по-лесен изход от помещението е предвидена клема за свързване на бутон. Натискането на бутона се възприема от контролера като валидна карта – релето се активира за време с 2 сек. повече от времето при използване на карта.

Схеми на свързване:Kontrol-na-dostap-s-TeraLock_04

Стандартно контролерът се произвежда с изведени общ, нормално отворен и нормално затворен контакти на релето. В зависимост от вида на изпълнителния механизъм /електромагнит или електромагнитен несрещник/ се избира типа свързване. Възможно е да се подаде директно захранване към изпълнителния механизъм като се запои джъмпер J1 на платката. Силно препоръчително е непосредствено на клемите на изпълнителния механизъм да се подвърже предпазен диод /1N5404 или подобен/, за запазване на контактите на релето. Свързването се извършва като анода се включи на минус, а катода на плюс.