teracombg

/teracombg

About teracombg

This author has not yet filled in any details.
So far teracombg has created 31 blog entries.

Насоки за изграждане на система за контрол на достъпа и отчитане на работно време

TeraAccess представлява система за контрол на достъпа и отчитане на работно време, която се състои от следните компоненти:

  • компютър, на който е инсталиран управляващият софтуер TeraAccess;
  • контролери за достъп ACT120-O/O2;
  • интерфейсен контролер, осъществяващ връзка между компютъра и контролерите (RS232/RS485);
  • входни/изходни терминали за достъп (ACA1XX);
  • безконтактни карти.

Етапите при изграждането на една система за контрол на достъпа и отчитане на работно време TeraAccess са както следва:

Определяне местоположението на точките за контрол на достъпа и/или отчитане на работно време

Контролерите обикновено се монтират в непосредствена близост до врати, като удобство представлява окаченият таван – позволява се скрито разположение на контролерите над неговите панели. В противен случай могат да се използват монтажни кутии (например PVC). Разстоянието между един контролер и неговите терминали не трябва да надвишава 3 метра.

SET2
SET3

На горните снимки са показани някои от точките за контрол на достъпа в СЕТ АД. Контролерите (ACT120-O) са монтирани в PVC кутии във вътрешното помещение. Входните и изходните терминали (четци на безконтактни карти) са ACA109, а за заключване на вратата се използва електромагнит.

Определяне местоположението на компютъра, на който ще бъде инсталиран управляващият софтуер TeraAccess

Компютърът представлява начало на комуникационната линия. Към негов COM порт се свързва интерфейсният контролер (RS232/RS485) и всички контролери за достъп и/или отчитане на работно време (ACT120-O/O2) се свързват с FTP кабел последователно, както е показано на следващата схема.

Shema_TA_1

В СЕТ АД комуникационната линия обхваща 5 броя контролери ACT120-O, като някои от тях се иползват както за контрол на достъпа, така и за отчитане на работно време чрез безконтактни карти. В софтуера TeraAccess предназначението на всеки един от контролерите се задава в неговите настройки. Посочват се и безконтактните карти, на които ще се позволява достъп през отделните контролери.

Избиране на трасе, по което ще бъдат положени комуникационните и захранващите кабели

За комуникация между контролерите е желателно използването на FTP кабел от категория 6 (екраниран кабел с усукани двойки), като неговата максимална дължина може да бъде 1 км. В края на магистралата (при най-отдалечения от компютъра контролер ACT120-O/O2) се слага терминатор (схемата по-долу; в комплекта на всеки интерфейсен контролер RS232/RS485 са включени по 2 броя терминатори). Терминатор се слага и на втория изход на интерфейсния контролер, при положение че той не се използва.

Shema_TA2

Ако към интерфейсния контролер са свързани до три контролера ACT120-О/О2, те могат да се захранват по комуникационния кабел (FTP Cat 6), при условие че общата дължина на кабела не надвишава 50 метра и не се използват изпълнителни механизми (електрически насрещници, електромагнити и т.н.).

Поради голямата дължина на комуникационния кабел и използването на изпълнителни механизми, за контролерите в СЕТ АД е осигурено захранване по отделен кабел (със сечение на проводника 2х0,75мм2).

От компютъра с инсталиран софтуер TeraAccess могат да се правят пълни настройки на системата, както и да се извеждат справки за отработено време на служителите (например присъствена форма 76).

Всеки служител може да използва модула за отдалечен достъп TeraAccess Client, за да прави справки за своето отработено време.

27 July 2014|Блог|

Система за предплатени услуги в МБАЛ „Св.Йоан Рилски” гр. Ямбол

В МБАЛ „Св.Йоан Рилски” гр. Ямбол бе изградена и настроена система за предплатени услуги (предплатена телевизия) – TALS-V. В двадесетте стаи на центъра, към телевизионните приемници са свързани контролери TALS CA300-V.

sistema-za-predplateni-uslugi-v-mbal-sv-joan-rilski-yambolПри поставяне на бeзконтактна карта (Mifare 13.56MHz ), в която има предварително заредени импулси, се подава захранване към съответния телевизионен приемник.

Импулсите се изразходват само когато приемникът е включен. Проверка и зареждане на картите се извършва чрез програматор TALS V-cont и специализиран компютърен софтуер – TALS-V. Възможностите на софтуера включват и пълно управление над компонентите на системата за предплатена телевизия – регистриране, редактиране и изтриване на карти, определяне на цена за един импулс. Софтуерът предлага и подробни справки за извършваните операции с картите.

9 December 2013|Новини|

TeraAccess за контрол на достъп и отчитане на работно време в БТБ България – гр. Русе

Към съществуващата система за контрол на достъп и отчитане на работно време във фирма БТБ България гр. Русе, Тераком реализира поредица от нововъведения.

teraaccess-kontrol-na-dostap-i-otchitane-na-rabotno-vreme-v-btb-bulgaria-ruse На главния вход са монтирани два масивни турникета управлявани от контролери тип ACT120-T, комбинирани с терминали ACA110 и една автоматична електрическа вратичка управлявана от контролер ACT120-О. Служителите преминават с карти, а гостите се пропускат от контролен панел, управляван от охраната. Вратата на главния вход се заключва автоматично извън работно време от програмата за контрол на достъп и отчитане на работно време – TeraAccess, чрез създадени логически условия. На служебния вход са монтирани още два турникета и една ел. вратичка, през които служителите преминават с карти. За отчитане на работното време в пет точки са монтирани контролери ACT120-О, всеки с входно изходни терминали ACA109. За аварийни ситуации се използват ръчни бутони със задържане, чието натискане се регистрира в програмата TeraAccess, заедно с видеозапис (с цел засичане на злоупотреби). Системата отговаря на всички изисквания на противопожарната охрана. При постъпване на авариен сигнал от пожароизвестителната система всички контролни механизми се отключват автоматично с цел евакуация, което осигурява бързо напускане на помещенията.

21 October 2013|Новини|

Система за предплатена телевизия в болнично заведение

В Комплексен онкологичен център – гр. Шумен беше изградена система за предплатена телевизия. Обхванати са всички 36 стаи в отделенията. Системата е реализирана на базата на новата ни система за предплатени услуги TALS-V.

sistema-za-predplatena-televizia-v-ONKO-ShumenДо всеки телевизионен приемник е монтирано устройство, което прекъсва електрическото му захранване. Информацията за предплатеното време за гледане се записва в безконтактна RFID карта. Поставена върху четящото устройство, при наличие на достатъчно заредено време / импулси / картата предизвиква включване на захранването. При изтичане на времето контролерът автоматично прекъсва захранването. Нови импулси могат да се заредят по всяко време чрез специализиран софтуер. Предимство на системата е, че отчита само времето, през което телевизионния приемник е включен. Разпространените до момента подобни системи работят с архаичните монетници, които отчитат времето без значение дали телевизора е включен или не и изискват от ползващите я да държат по джобовете си шепа стотинки.

20 August 2013|Новини|

Контрол на достъпа и отчитане на работното време във фирма Електростарт гр. Вършец

Нашият представител за Плевен и региона Ател ЕООД изгради поредната система за контрол на достъпа и отчитане на работното време. Системата е инсталирана във фирма „Електростарт”- град Вършец основно с компоненти на системата TeraAccess.

kontrol-na-dostapa-i-otchitane-na-rabotnoto-vreme-elektrostart-varshecИнсталирани са 2 контролера ACT120-T и четири входно изходни терминала АCA110, обслужващи два масивни двупосочни турникета. Турникетите осигуряват поединично преминаване при влизане и излизане и в същото време регистрират начало и край на работното време за всеки служител. Специализираният софтуер TeraAccess обслужва 220 RFID (чип) карти с пълноцветен печат, като е предвидена възможност техният брой да бъде разширен до 500.

1 July 2013|Новини|