Тераком е 100% частно дружество, създадено през 1993 година от двама инженери, специалисти в областта на комуникационната техника. От 1995 година Тераком се налага като лидер на българския ( с около 60% ) и македонския ( с около 90% ) пазари на главни станции за кабелна телевизия. През 1997 година са закупени първите собствени производствени помещения, с площ 250 м².

Първата полуавтоматична линия (Fritch) за SMD монтаж е закупена през 1998, а на следващата година е закупена и първата машина за автоматичен монтаж (Siemens). С това се преминава изцяло към собствен SMD монтаж, който гарантира едно постоянно качество на предлаганите продукти. През 2001 година разработената от фирмата адресируема система за кодиране на телевизионен сигнал – TeraCod е одобрена от техническия отдел на телевизионния канал HBO. През следващите 3 години системата става лидер на българския пазар, с над 65% дял. Продадени са повече от 15000 декодера на всички големи български кабелни оператори. От 2003 година се предлага и разработената изцяло, като софтуер и хардуер система за контрол на достъпа и отчитане на работното време TeraAccess. Системата се внедрява успешно на българския и румънски пазари. През 2005 година производството е преместено в изцяло нова база с площ 910 м².

В периода 2007 – 2009 Тераком участва в мащабен проект за реализиране на система за дистанционен контрол и мониторинг на най-големия български телекомуникационен оператор – Виваком. Разработени и произведени са множество специализирани устройства за наблюдение на параметрите на телевизионни и радио предаватели, системи за контрол на достъпа и други. От 2010 година Тераком разработва и предлага Ethernet и GSM/GPRS изделия за мониторинг и контрол на индустриални съоръжения и процеси.

Ние сме екип от 25 висококвалифицирани специалист от различни области на електрониката и машиностроенето, с повече от 350 човекогодини професионален опит. Имаме реализирани проекти в области като автоматизация, кабелна телевизия, радио релейни линии, измервателни системи, безжични комуникации, индустриален мониторинг и контрол, системи за контрол на достъпа и други. Нашата гъвкавост и желанието ни да усвояваме нови технологии ни дава увереност, че ще продължим да предлагаме стойностни и надеждни решения.
Разположени на площ от над 1000 м² разполагаме с всички необходими технологии за създаването на едно електронно изделие. Разполагаме с ръчни и универсални металообработващи машини. Имаме собствена линия за повърхностен монтаж – автоматични машини Siemens, полу-автоматични работни места Fritch, инфрачервена пещ Dima, стенсил принтер Cosyprint. Разполагаме с измервателна апаратура от 0 до 8Ghz – мрежов анализатор Advantest, спектро анализатори Hewlett Packard, Unaohm и Promax, логически анализатори Sony, радиочестотни генератори Anritsu и други. Използваме развойни средства на фирмите CSS, Microchip, Xilinx и Lattice; партньори сме на Microsoft.
Предлагаме на нашите клиенти всички услуги по пътя на електронното изделие: от идеята до продукта. С производствените си мощности и специалисти, можем да обхванем целия процес – от дизайна до реализацията.
About-Teracom

Партньори