TeraAccess представлява система за контрол на достъпа и отчитане на работно време, която се състои от следните компоненти:

  • компютър, на който е инсталиран управляващият софтуер TeraAccess;
  • контролери за достъп ACT120-O/O2;
  • интерфейсен контролер, осъществяващ връзка между компютъра и контролерите (RS232/RS485);
  • входни/изходни терминали за достъп (ACA1XX);
  • безконтактни карти.

Етапите при изграждането на една система за контрол на достъпа и отчитане на работно време TeraAccess са както следва:

Определяне местоположението на точките за контрол на достъпа и/или отчитане на работно време

Контролерите обикновено се монтират в непосредствена близост до врати, като удобство представлява окаченият таван – позволява се скрито разположение на контролерите над неговите панели. В противен случай могат да се използват монтажни кутии (например PVC). Разстоянието между един контролер и неговите терминали не трябва да надвишава 3 метра.

SET2
SET3

На горните снимки са показани някои от точките за контрол на достъпа в СЕТ АД. Контролерите (ACT120-O) са монтирани в PVC кутии във вътрешното помещение. Входните и изходните терминали (четци на безконтактни карти) са ACA109, а за заключване на вратата се използва електромагнит.

Определяне местоположението на компютъра, на който ще бъде инсталиран управляващият софтуер TeraAccess

Компютърът представлява начало на комуникационната линия. Към негов COM порт се свързва интерфейсният контролер (RS232/RS485) и всички контролери за достъп и/или отчитане на работно време (ACT120-O/O2) се свързват с FTP кабел последователно, както е показано на следващата схема.

Shema_TA_1

В СЕТ АД комуникационната линия обхваща 5 броя контролери ACT120-O, като някои от тях се иползват както за контрол на достъпа, така и за отчитане на работно време чрез безконтактни карти. В софтуера TeraAccess предназначението на всеки един от контролерите се задава в неговите настройки. Посочват се и безконтактните карти, на които ще се позволява достъп през отделните контролери.

Избиране на трасе, по което ще бъдат положени комуникационните и захранващите кабели

За комуникация между контролерите е желателно използването на FTP кабел от категория 6 (екраниран кабел с усукани двойки), като неговата максимална дължина може да бъде 1 км. В края на магистралата (при най-отдалечения от компютъра контролер ACT120-O/O2) се слага терминатор (схемата по-долу; в комплекта на всеки интерфейсен контролер RS232/RS485 са включени по 2 броя терминатори). Терминатор се слага и на втория изход на интерфейсния контролер, при положение че той не се използва.

Shema_TA2

Ако към интерфейсния контролер са свързани до три контролера ACT120-О/О2, те могат да се захранват по комуникационния кабел (FTP Cat 6), при условие че общата дължина на кабела не надвишава 50 метра и не се използват изпълнителни механизми (електрически насрещници, електромагнити и т.н.).

Поради голямата дължина на комуникационния кабел и използването на изпълнителни механизми, за контролерите в СЕТ АД е осигурено захранване по отделен кабел (със сечение на проводника 2х0,75мм2).

От компютъра с инсталиран софтуер TeraAccess могат да се правят пълни настройки на системата, както и да се извеждат справки за отработено време на служителите (например присъствена форма 76).

Всеки служител може да използва модула за отдалечен достъп TeraAccess Client, за да прави справки за своето отработено време.