Комплексни системи за контрол на достъп и отчитане на работно време

Нашите системи за контрол на достъп и отчитане на работно време (TeraAccess-Office), контрол на достъп за хотели (TeraAccess-Hotel), хотелски системи за платена телевизия (TeraControl), както и самостоятелни устройства за контрол на достъп ви дават голям набор от комбинации за тотални решения на вашите проблеми.

Kontrol-na-dostap-sistemi

Контрол на достъп – системи

Управляващ софтуер, контролери и терминали за достъп, изпълнителни устройства и идентификатори.

Повече

Kontrol-na-dostap-ustroistva

Контрол на достъп – устройства

Самостоятелни устройства за контрол на достъп до сгради и помещения, универсални RFID четци, терминали и софтуер.

Повече

Elektronika-za-asansyori

Електроника за асансьори

Контрол на достъп и аварийна комуникация за асансьори, многолъчева инфрачервена бариера и аксесоари.

Повече

Sistemi-za-predplateni-uslugi

Системи за предплатени услуги

Софтуер за управление, програматори, контролери за управляване и безконтактни карти MiFire (13.56MHz).

Повече

21

Тераком ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-0893-C01.

Проект № BG16RFOP002-2.001-0893-C01 Подобряване на производствения капацитет и технологичните процеси в „ТЕРАКОМ“ ООД“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.