Project Description

 • Kontrol-na-dostap-do-asansyori-TeraLock_LB
 • Kontrol-na-dostap-do-asansyori-TeraLock_LB
 • Kontrol-na-dostap-do-asansyori-TeraLock_LB

Кратко описание

Контролерът TeraLock-LB представлява електронно устройство, предназначено за контрол на достъпа до асансьори,офиси и жилища. Идентификацията се извършва с безконтактни идентификатори във вид на карти (чип карти), ключодържатели, стикери, часовници и други.

Релейният изход на контролера изключва бутониерата в кабината, възпрепятствайки задействието на съоръжението, като по този начин се осъществява контрол на достъпа до асансьора.

 • Възможност за програмиране със сервизен идентификатор – добавяне и групово изтриване на работни идентификатори;
 • Възможност за програмиране с компютър – софтуер LockyMonitor2;
 • Възможност за програмиране с ръчен терминал HT500;
 • Поддържа жична и безжична комуникация с ръчен терминал HT500;
 • Режим ”кредит” – на всeки идентификатор (чип карта) предварително се задават брой възможни използвания;
 • Режим ”статистика” – отчита се броя използвания за всеки идентификатор;
 • Възможност за управление до осем допълнителни релета (при използване на разширител TeraLock-M) така се осъществава контрол на достъпа до асансьора от различни групи потребители;
 • Възможност за свързване на бутон за задействане на релето;
 • Възможност за свързване на капсулован оловен акумулатор 12V, за резервиране на захранващото напрежение.

Параметър Стойност
Захранващо напрежение
– вариант 1 12 ÷ 24V DC
– вариант 2 36 ÷ 60V AC/DC
Максимален консумиран ток /с включено реле/ 100mA@12V, 45mA@36V
Максималнo напрежение/ток на комутация 110VDC/1A или 240VAC/1A
Габаритни размери 135 х 100 х 35mm
Работна температура -10 ÷ +40 С°
Дистанция за четене на идентификатор до 5см
Използвани RFID идентификатори 125kHz, EM4102 съвместими
Eнерго-независима памет до 500 идентификатора