Project Description

 • Hotelska-sistema-za-platena-televizia-TeraControl
 • Hotelska-sistema-za-platena-televizia-TeraControl
 • Hotelska-sistema-za-platena-televizia-TeraControl

Кратко описание

Системата TeraControl служи за дистанционен контрол на достъпа на абонатите до програмите, разпространявани по кабелната разпределителна мрежа. Принципът на действие на системата допуска да бъде изграждана поетапно и само върху част от абонатите на кабелната телевизия. Включването/изключването може да бъде за всички програми, разпространявани по кабела или само за част от тях – пакет до 5 програми в честотния обхват 50 – 100MHz. По този начин може да се изгражда PayTV пакет в хотелска система за кабелна телевизия.

 • възможност за дистанционен контрол на 10 000 абоната;
 • подтискане нивото на сигнала при изключване, повече от 60dB;
 • дистанционно управление чрез софтуер;
 • съвместимост със софтуера на TeraCod.


TeraControl се състои от следните модули:

 • адресиращ контролер AC200;
 • управляеми отклонител ATAP4, ATAP8 или ATAP4F, ATAP8F;
 • управляващ софтуер;
 • интерфейсен преобразувател RS232/485.