Асансьорът – едно от най старите средства за масов транспорт е в процес на постоянно развитие. Растящото многообразие от приложения, технологии и обществено развитие изискват непрекъснато усъвършенстване и в тази област на промишлеността. Повишаващата се надеждност се допълва и от съответните системи за контрол и аварийна комуникация, когато се случи най-неприятното – авария с блокирани в асансьора пътници.

Izbor na razgovorno ustroistvo za asansyor

Исторически системите за аварийна комуникация са се развивали паралелно с технологиите прилагани при производството на асансьори. От 2003 година в Европейския съюз е приет стандарт EN 81-28, който описва основните принципи и норми, на които трябва да отговарят подобни системи, без да налага ограничения как тези изисквания да бъдат изпълнени конкретно.
Този стандарт е приет и в България, като изискването за наличие на системи за аварийна комуникация е ограничено за сега само за нововъвежданите в експлоатация асансьори. Съвсем закономерно е изискването да обхване всички налични асансьори, но това е въпрос на време и най вече на пари. Според „Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори”, това трябва да се случи до края на 2015 година.

Търсенето на системи за аварийна комуникация предизвиква съответното предлагане на множество изделия с най различни функции , решения и качество. Използват се търговски названия като: „GSM наблюдение на асансьори”, „GSM-система за комуникация с асансьор”, „GSM gate”, „GSM lift watch”, „Телепомощ”, „Телефонен асистент за асансьори”, „Разговорно устройство за асансьори”, „GSM комуникатор за асансьори”, „GSM аварийна комуникация и мониторинг на асансьори” и други подобни.

Променят се директиви, наредби, правила, но всички те се позовават на приетите стандарти.

Основният критерий, който задължително трябва да се има в предвид при избора на система за аварийна комуникация е съответствието със стандарт БДС EN 81-28:2003. Някои от основните изисквания на стандарта:

  • при задействие да се осъществява два вида комуникация-гласова и светлинна;
  • да се инсталира във и извън кабината или шахтата на асансьора;
  • да излъчва идентификационен сигнал за нуждите на спасителната служба;
  • да има собствено аварийно захранване;
  • да е съвместим с комуникационните съоръжения в Европа;
  • да извършва пълен периодичен автотест;
  • да филтрира ненужни аларми /при не блокирал асансьор/.

Другите критерии, които влияят върху избора на система са стандартните за избора на всяко електронно устройство – функционалност, лесен монтаж, добра поддръжка, гаранционен срок и разбира се цената.