Project Description

  • Softuer-za-kontrol-na-dostap-LockyMonitor2
  • Softuer-za-kontrol-na-dostap-LockyMonitor2
  • Softuer-za-kontrol-na-dostap-LockyMonitor2

Кратко описание

Софтуер за достъп LockyMonitor2 е приложение за управление на контролери за достъп Locky-BP(T), TeraLock-LB и TeraLock-LD. Чрез нея може да се сменя статуса на активни идентификатори, да се променят режимите на работа, да се съхраняват данни от контролери и други.

LockyMonitor2 може да се инсталира на компютри с 32-bit и 64-bit операционни системи Windows – XP, Server2003, 7, Server2008 и Server2008R2.

Условия за използване
LockyMonitor2 e свободна за използване и разпространение програма. Авторските права са притежание на фирма Тераком ООД.

  • Лесна и интуитивна работа;
  • Запис на база данни за всеки контролер в XML формат;
  • Експорт/импорт на данни към/от програмиращ терминал HT500;
  • Възможност за управление на допълнителни изходи, при работа с разширителя TeraLock-M;
  • Възможност за смяната на функционалността на контролери Locky-BP(T);
  • Възможност за смяна на подрежимите – “лимит” и “статистика”;
  • Възможност за обновяване на софтуера на контролерите за достъп.