Project Description

  • Kontrol-na-dostap-do-sgradi-Locky-BP
  • Kontrol-na-dostap-do-sgradi-Locky-BP
  • Kontrol-na-dostap-do-sgradi-Locky-BP

Кратко описание

Контролерът Locky-BP представлява електронно устройство, предназначено за ограничаване на достъпа до сгради, асансьори, автомобили, офиси и жилища. Работи с безконтактни идентификатори, във вид на карти, ключодържатели, стикери, часовници и други. Предназначен е за монтаж на панел.

  • Възможност за програмиране със сервизен идентификатор – добавяне и групово изтриване на работни идентификатори;
  • Възможност за програмиране с компютър – софтуер LockyMonitor2;
  • Възможност за програмиране с ръчен терминал HT500;
  • Поддържа жична и безжична комуникация с ръчен терминал HT500;
  • Режим ”кредит” – на всeки идентификатор предварително се задават брой възможни ползвания;
  • Режим ”статистика” – отчита се броя ползвания за всеки идентификатор.

Параметър Стойност
Захранващо напрежение Locky-BP 8-15VDC
Максимален консумиран ток /с включено реле/ 180mA @12VDC
Максималнo напрежение/ток на комутация 60V / 0.3A
Габаритни размери Locky-BP Ø 38mm x 36mm
Габаритни размери Locky-BP-40 Ø 38mm x 38mm
Работна температура от -10 до +40 С°
Дистанция за четене на идентификатор до 3см
Използвани RFID идентификатори 125kHz, EM4102 съвместими
Eнерго-независима памет до 1000 идентификатора

Поръчай