Завърши изграждането на система за контрол на достъпа в районно митническо управление Русе.

kontrol-na-dostapa-v-raionno-mitnichesko-upravlenie-ruse Системата за контрол на достъпа се състои от 3 точки. Две от тях са в сградата, а третата осъществява контрол на достъпа до външната врата, на двора на управлението. За изграждането на системата са използвани контролери за достъп ACT120-O и терминали ACA109.

В часовете за работа с граждани изпълнителните механизми на вратите са изключени и има свободен достъп до управлението. Извън тези часове служителите на митническото управление, в зависимост от правата си имат достъп до различни части от сградата.

Предвидена е възможност освен за контрол на достъпа, системата TeraAccess да осъществява и отчитане на работното време на митническите служители.