Поредното разширение на системата за контрол на достъп за автобусния транспорт на Тракия глас АД беше направено в края на 2011 година.

kontrol-na-dostap-za-avtobusite-na-trakia-glas-ad-razshirenie Системата обхваща четиридесет и два автобуса, обслужващи акционерното дружество. Във всеки автобус е монтиран специализиран контролер за достъп с вграден часовник. Така, освен контрол на достъп, е организиран и запис на всички влизания в автобуса, с времеви маркери. В края на всеки месец данните от всеки контролер, чрез USB памет, се прехвърлят към специална програма от високо ниво на сървърите на фирмата. Чрез програмата се следят и натоварванията на автобусния транспорт в различните направления. Служителите използват безконтактни чип карти, от системата за контрол на достъп и отчитане на работното време, работеща на територията на фирмата.