Project Description

  • Sistema-za-sabirane-na-danni-Data-Logger
  • Sistema-za-sabirane-na-danni-Data-Logger
  • Sistema-za-sabirane-na-danni-Data-Logger

Кратко описание

Система за събиране на данни DataLogger се състои от четири основни компонента: адаптoр, измерител, преносима електронна памет и персонален компютър.

Адаптора представлява електронно устройство, което конвертира и мащабира измерваните величини в електрически, в динамичния обхват на измерителя. Изработва се според конкретните измервани величини.

Измерителят
представлява електронно устройство, което приема изследваните величини, преобразува ги в цифров вид и ги съхранява в оперативната си памет.

Преносимата електронна памет
е от типа флаш памет (USB Mass-Storage). Използва се за извличане на натрупаните в измерителя данни, тяхното съхраняване и пренасяне за допълнителна обработка.

Персонален компютър
, работещ с OS Windows, приема данните от флаш-паметта. С помощта на програмата DataLoggerFileConvertor преобразува данните от двоична в десетична бройна система, мащабира ги и ги преобразува във формат, подходящ за програми за обработка на подобни величини – например MSExcell, VBox и други подобни.

  • Малки размери;
  • Ниска консумация;
  • Опростен интерфейс;
  • Резултатите от измерванията се съхраняват в енерго-независимата памет на устройството;

  • Запис на лабораторни измервателни процеси;
  • Запис на параметрите на околната среда в промишлени предприятия;
  • Запис и контрол на параметрите на електромобили.


Поръчай