Project Description

  • Kontroler-za-dostap-Locky-BK
  • Kontroler-za-dostap-Locky-BK
  • Kontroler-za-dostap-Locky-BK

Кратко описание

Locky-BK е електронизирана клавиатура, която се задейства с код. Използва се за задействие на електрически брави, каси, асансьори, автомобили и други електронни и електрически устройства, достъпа до които е ограничен. Може да се използва като реле за време с ограничен достъп. При набиране на кода за задействане /работния код/, клавиатурата го разпознава и вградено реле затваря електрическа верига за задействане на контролираното устройство.

  • Повече от един милион комбинации на работния код;
  • При набиране на грешен код, клавиатурата се блокира за около минута, което прави невъзможно случайно налучкване на кода;
  • Енерго-независима памет за въведената информация.

Параметър Стойност
Захранващо напрежение Locky-BК 8-15VDC
Максимален консумиран ток /с включено реле/ 70mA @15VDC70mA @15VDC
Максималнo напрежение/ток на комутация 60V / 0.3A
Габаритни размери Locky-BK Ø 38mm x 36mm
Работна температура от -10 до +40 С°
Размер на работния код за програмиране до 10 символа
Време за задействане от 1 до 240 секунди

 

Поръчай