Контрол на достъпа и отчитане на работно време в магазин “Фантазия” Плевен

Система за контрол на достъпа и отчитане на работно време беше изградена в магазин “Фантазия”- Плевен.

kontrol-na-dostapa-i-otchitane-na-rabotno-vreme-v-magazin-fantazia-plevenМагазинът е собственост на фирма Фиеста 13. Това е втората система, която се изгражда за фирмата. Предишната е на територията на сладкарския й цех. И двете системи са изпълнени от нашия представител за Плевен и региона Ател ЕООД.

Системата за контрол на достъпа и отчитане на работното време обхваща всички входно/изходни точки и помещенията със специален рeжим. Инсталирани са общо 7 контролера за достъп ACT120-O и 12 терминала ACA110. В системата са активирани 60 RFID (чип) карти, персонализирани със снимка за всеки служител.